Disclaimer

De door p-OurDesk B.V. (p-OurDesk) verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Toch is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. p-OurDesk kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. p-OurDesk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. p-OurDesk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door p-OurDesk worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van p-OurDesk.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van p-OurDesk omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.