Over Domesta

“Een vitale samenleving, straat, wijk, dorp.
Bewoners die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving, voor elkaar.
Jong en oud, gezinnen en individuen, met elkaar.
In prettige woningen, passend bij budget en eventuele zorgbehoefte.
Daar zetten wij ons voor in.
Met bewoners en partners.
Met Domesta.”

Domesta is een ondernemende wooncorporatie met circa 9.000 woningen en tien verzorgingscomplexen in de gemeenten Emmen, Hoogeveen, Coevorden en Borger-Odoorn. Met circa 125 enthousiaste medewerkers zetten we ons vanuit één centrale vestiging in Emmen in voor het realiseren van onze doelen op het gebied van leefbaarheid, zorg, betaalbaarheid en samenwerking.

Hier staan we voor.

Stenen zijn voor Domesta slechts een middel om ons doel te bereiken: het realiseren van een betaalbare en vitale woon- en leefomgeving. Domesta wil met haar dienstverlening bijdragen aan een betere, duurzame samenleving. We zijn ervan overtuigd dat betaalbare woningen in leefbare wijken en dorpen meerwaarde bieden aan zowel klanten en stakeholders als aan onze organisatie. Daarbij richten we ons als maatschappelijke organisatie in de eerste plaats op mensen die moeilijk zelfstandig kunnen voorzien in hun woonbehoefte. Vanuit onze maatschappelijke taak willen we, samen met alle betrokkenen, de meest kwetsbare groepen weerbaarder maken.

Om goed te kunnen anticiperen op de ontwikkelingen op de woningmarkt doen we er alles aan om in contact te staan met onze omgeving en op de hoogte te zijn van de woonvragen en –behoeften van onze (toekomstige) klanten. Daarom staan we open voor samenwerking met partners en bewoners en stimuleren we initiatieven die de verbinding met onze omgeving sterker maken.

Hoe we onze doelen willen bereiken leest u in ons ondernemingsplan.